بر اساس یک مطالعه جدید مشخص شده است، کیفیت ژنتیکی اسپرم مردان با افزایش سن کاهش می‌یابد. این مطالعه عنوان نمود که با آغاز دهة ۲۰ زندگی، مردان با افزایش احتمال ناباروری مواجهند و این احتمال وجود دارد که موتاسیون (جهش) ژنتیکی را به فرزند خود منتقل نمایند که باعث بیماری dwarfism (کوتولگی) شود.

 

یافته‌ها بیانگر آن است که در جوامع کنونی، مردان روز به روز پدرشدن خود را به تعویق می‌اندازد.

از سال ۱۹۸۰ در کشور امریکا میزان تولد تا ۴۰% برای مردان سن ۳۵تا ۴۹، افزایش و تا ۲۰%برای مردان کمتر از ۳۰سال، کاهش را نشان داد.

همچنین مطالعات مشخص نمودند مردانی که سن بیشتری دارند،‌ زمان بیشتری طول می‌کشد که بارور شوند.
Andrew wyrobek، محقق آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور کالیفرنیا می‌گوید: «امروزه ما می‌دانیم که احتمال بروز آسیب در انواع مشخصی از DNAها با بالا رفتن سن، افزایش می‌یابد که این را می‌توان با احتمالات ریاضی نیز ثابت کرد».
Wyrobek می‌افزاید: «در صورت افزایش درصد اسپرمهای دارای نقص DNA در یک مرد، احتمال اینکه پدر بتواند فرزند سالمی باشد، کاهش می‌یابد.
Wyrobek نویسنده مشترک مطالعه فوق است. نتایج این تحقیق در ژورنال ضمیمه نشریه آکادمی ملی علوم به چاپ رسید.
محققین مدتهاست می‌دانند که باروری زنان با بالارفتن سن کاهش می‌یابد.

تأخیر در تولیدمثل، افزایش ریسک سقط و تولد فرزند مبتلا به بیماریهای ژنتیکی نظیر سندرم داون را در برخواهد داشت.
Brenda Eskenzai، همکار طرح پژوهشی فوق در دانشگاه کالیفرنیا، دانشکده بهداشت عمومی برلکی،‌ در گزارشی که در خصوص طرح پژوهشی خود ارائه داد، اظهار داشت: «تحقیق ما پیشنهاد کرد که مردان نیز دارای ساعت بیولوژیکی می‌باشند، فقط کمی متفاوت است».
به نظر می‌آید باروری و توانایی بالقوه تولیدمثل موفق در مردان، بیشتر دستخوش تغییرات تدریجی است تا تغییرات ناگهانی.

 

زوال اسپرم:
در این مطالعه wyrobek و همکارانش کیفیت ژنتیکی اسپرم ۹۷مرد سالم غیر سیگاری بین سنین ۲۲ تا ۸۰ سال را بررسی کردند.

این مردان، کارکنان یا بازنشستگان آزمایشگاه Liver more بودند. این بررسی شامل مطالعه نمونه‌های حداقل ۱۵ مرد از هر دوره ۱۰ساله، بین سنین ۲۰ تا ۶۰ و ۲۵ مرد بین سنین ۶۰تا۸۰ ساله انتخاب شدند.
در تحقیقات اولیه بر روی همان نمونه‌های اسپرمی، اطلاعاتی شامل، تعداد اسپرم در واحد حجم، آنالیز حرکت اسپرم و توانایی حرکت آن در سیر رو به جلو که رابطه معکوسی با افزایش سن دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد حرکت (motility) اسپرم ارتباط زیادی با قطعه قطعه شدن (DNA Refragmentation )دارد. این مطالعه همچنین نشان داده است که افزایش سن در مردان، میزان خطر پدر شدن را بواسطه نقص Achondroplasia که یک موتاسیون ژنتیکی با تظاهرات کوتولگی یا dwarfism است افزایش خواهد داد.

در این حالت رشد استخوانها متوقف شده و افراد تحت تأثیر، بازوها و پاهای کوتاه و قدی تا اندازة۲/۱متر خواهند داشت.

البته با بالارفتن سن خانمها، امکان تولد نوزادان دچار سندرم داون نیز افزایش می‌یابد. اما از قرار معلوم این مسأله در مورد مردان صدق نمی‌کند.
با این وصف،‌ مطالعه مذکور هیچگونه ارتباط کلی را بین سن جنس مذکر و تغییرات کروموزومی ایجاد کننده سندرم داون، پیدا نکرده است.

تا جاییکه ۴نفر از ۹۷ مرد، دچار افزایش خطر انتقال نقص‌های چندگانه کروموزومی و ژنتیکی بر طبق نتایج می‌باشند. بنابراین ممکن است عامل سن، تأثیری را در ایجاد این ارتباط نداشته باشد.

گرچه یک نفر در دهه ۲۰سالگی عمر خود و سه نفر در سنین بالای ۶۰سال دچار این شکل از اختلال می‌باشند.
Wyrobek تأکید کرد: سلول‌های اسپرمی مورد مطالعه در نمونه‌های آزمایشگاه، هیچگونه افزایشی در ارتباط با عامل سن در سندرم Apert بعنوان یک اختلال در ظاهر به هنگام تولد Lawrence Liver more نشان ندادند.

با این وجود احتمال پدر شدن با نقص Apert به دلیل بالا رفتن سن در منطقه فقیر نشین Maryland,Baltimore افزایش نشان داده است (یافته‌های مطالعات مختلف در مرکز پزشکی جاترهاپنکینز)
ضمناً wyrobek هشدار داده است که نباید تکیه زیادی بر مطالعات Baltimore داشت چرا که گروه مطالعه آنها همگی در یک ناحیه زندگی می‌کردند.
نکته‌ای که حائز اهمیت است، دخالت عوامل دیگری علاوه بر افزایش سن از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، رژیم غذایی و آداب و رسوم مردم، می‌باشد.


نگران نباشید:
Craig Niederberger، اورولوژیست دانشگاه Illinois در شیکاگو عنوان نمود: یافته‌های تحقیقاتی، نکات جالب توجهی را بواسطه کسب مجوز جهت مطالعات بیشتر، بدنبال خواهد داشت.

اما وی هشدار داد که تکنیک‌های استفاده شده در آزمون DNA سلول اسپرم، جدید و بحث انگیز است.
مردان مسن‌تر بهتر است تمایلی به پدر شدن نداشته باشند.

هرچند وی عنوان کرده، مدارک در این خصوص روشن نیست.

بر طبق نظر Niederberger، رئیس انجمن تولیدمثل مردان و بخش اورولوژی، محققین نیازمند روشهایی جهت بررسی سلامت DNA اسپرمی می‌باشند تا مردان را قبل از بروز خطرهای جدید، آگاه سازد.
علی‌رغم این مسأله، وی عنوان کرد در مورد یافته‌هایی که دال بر نقش موتاسیون ژنتیکی مسؤول dwarfism (کوتولگی) بواسطه افزایش سن می‌باشد، ‌کمی بحث و جدل وجود دارد.
Wyrobek گفت:‌ تحقیقات، بیش از آنچه که بتواند جوابگوی سؤالات باشد، خود بسیار سؤال برانگیز هستند. ولی در عین حال پیشنهاد می‌کنند که انواع مشخصی از آسیب‌های DNA و نقایص ژنتیکی با افزایش سن رو به ازدیاد خواهند گذاشت.